Ruimte
Ruimte is noodzakelijk. Ruimte maakt dat je ergens voor kunt gaan. Ruimte maakt dat je keuzes kunt maken. Ruimte maakt dat er ruimte is om terug te komen op die keuzes. Zodra je het gevoel hebt dat die ruimte er niet is, word je lamgeslagen, is er geen droom meer, is er geen vrijheid meer, is er geen weg meer. De kunst is jezelf die ruimte opnieuw te leren geven, om zo je weg te vervolgen. Wat wil jij?

Natuurlijk naar de kern

Vanzelfsprekend